پروژه های تحقیقاتی در دست اقدام


1 - مسعود انصاری نو, 1394, بررسی اثر مغناطیدگی بر خواص ترابرد الکتریکی اتصالات تونلی مولکولی, اتصال تونلی مولکولي؛ ترابرد الکتريکي؛ نانو خازن ها ؛ زنجیره طلا؛ مقاومت مغناطيسي؛ پلاريزگي اسپين

طرح پژوهشی پایان یافته

1 - مسعود انصاری نو, 1392, محاسبه ترابرد وابسته به اسپین در چندلایه ای های مغناطیسی, سوئیچ مولکولی؛ ترابرد الکتریکی؛ اثر پیچش؛ مقاومت مغناطیسی؛ پلاریزگی اسپین

2 - مسعود انصاری نو, 1391, اثرات ناخالصی بر روی کلاستر سدیم, كلاستر، ليتيم، قلع، كوئنچ، ساختار هندسي، حالت پايه، ناخالصي، ميني موم كلي

مسعود انصاری نو
مسعود انصاری نو

محل خدمت :
    دانشکده علوم
مرتبه علمی :
    مربی
^